Projekt międzyklasowy dla uczniów klas VII-VIII. Zawód moimi oczami

Celem realizacji projektu jest  określenie przez uczniów własnych zainteresowań zawodowych i zaprezentowanie ich na forum.

Placówki oświatowe w obliczu pandemii koronawirusa

Pobierz e-booka dotyczącego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie pandemii koronawirusa. Z e-booka dowiesz się m.in. co dla dyrektorów i nauczycieli oznacza nowa specustawa i rozporządzenie w sprawie zamknięcia szkół, a także co z wynagrodzeniami za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe.

Przykładowa Karta monitorowania realizacji doradztwa zawodowego w klasie VII i VIII

Pobierz Kartę monitorowania realizacji doradztwa zawodowego w klasie VII i VIII i wykorzystaj ją jako inspirację do zaplanowania monitorowania realizacji doradztwa zawodowego  Twojej szkole.

Nr 8 kwiecień 2020 r. 

Nr 8 kwiecień 2020 r. 
Dostępny w wersji elektronicznej